Vinh Cao Môn Việt Nam trở thành đối tác chiến lược bảng vàng Vinh Cao Trung Quốc

Ông Chen Tong Lei,TGĐ Công Ty TNHH Vinh Cao Môn Việt Nam và Ông Phương Trung Tín, đại sứ thương hiệu Vinh Cao Trung Quốc.

Tổng Giám Đốc Chen Tong Lei Vinh Cao Môn Việt Nam