Tuyển dụng

1. Nhân viên kinh doanh - Nam

2. Kỹ thuật viên sửa chữa- - Nam

3. Công nhân - Làm việc tại Đức Hòa - Long an

Vui lòng liên lạc Phượng 0903748644 để trao đổi thêm. Thời gian tuyển dụng đến hết ngày 30.06.2018