CTY TNHH DP Thiết Bị Y Tế Kitapida

    Hân hạnh chúc mừng Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Kitapida đã sử dụng Cửa cổng nhôm tự động Glory 7 của Công ty chúng tôi, với quy cách là 9 x 1.6, sử dụng cửa cổng không ray, màn hình hiển thị cố định, hiện cổng xếp đã được lắp đặt nghiệm thu thành công và đưa vào sử dụng.