Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam

Hân hạnh chúc mừng Công ty Tnhh Lốp Advance Việt Nam đã sử dụng cửa cuốn màng PVC tốc độ cao của Công ty chúng tôi, tổng cộng là 19 bộ với quy cách là (4500x4200); 4200x4200 và (3000x3000) và Cửa cổng xếp nhôm tự động 03 bộ với quy cách là (15m x 1.6m) + (6m x 1.6) và (7.8m x 1.6m) hiện sản phẩm đã được lắp đặt nghiệm thu thành công và đưa vào sử dụng.