Về chúng tôi

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Vinh Cao "RONGO" thành lập năm 2004, hiện tại là doanh nghiệp đứng đầu khu vực Châu Á trong lãnh vực sản xuất ngành Cửa cổng, sản phẩm bao gồm Cửa cổng xếp, Cửa an ninh nội thất, thanh chắn Barrier thông minh các loại Xem thêm...